Skip links

Yazılım Geliştirme

Dmr müşterilerinin farklı tüm ihtiyaçlarını dikkate alarak ihtiyaca özel çözümler geliştirme konusunda deneyimli bir ekibe sahiptir.

Dmr, kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştirir. .NET başta olmak üzere değişik platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunar. Özellikle farklı sistemlerinin entegrasyonunu sağlamada çok fazla tecrübesi olan bir ekibe sahibiz. ET ba�