Skip links

Raporda sayfa numarasını ve toplam sayfa adedini göstermek

Raporda sayfa numarasını ve toplam sayfa adedini göstermek

Merhaba
Herhangi bir raporda  sayfa numarasını ve toplam sayfa ededini göstermek için ReportRun sınıfında bulunan iki metodu kullanabiliriz. Bunlar  page() ve pagesTotal() metodlarıdır.  Yaptığımız  raporlarda  Int tipinde tasarım elemanları ekleyip DataMethod özelliğine page ve pagesTotal yazmak  yeterlidir. Örnek olarak salesInvoice raporunun pageHeader:Invoice kısmındaki Page vePagesTotal elmanlarına bakılabilir.
Kendi yaptığım bir örnek :

Join the Discussion