Skip links

Query ile temp tablo üzerinde dolaşma

Query ile temp tablo üzerinde dolaşma

Temp tablo üzerinde çalışırken query ile bu tablonun üzerinde dolaşmak istediğimizde
Tablo özelliklerinden Temporary == Yes olursa query boş tablo üzerinde dolaşıyor.
q = new Query();
qbd = q.addDataSource(tablenum(tmpinventSettlement));

qrun= new QueryRun(q);
qrun.setRecord(tmpInvent); // kullandığımız temp tabloyu değiştirmek için. .setCursor ‘da kullanılabilir.
while(qrun.next())
{
}

Join the Discussion