Skip links

Personellerin Performans Takibi


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 117

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 118

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 117

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 118
Personellerin Performans Takibi

Merhabalar,

Bu yazımda sizlere Dynamics 365 üzerinde depo personellerinin performansını nasıl takip edilebileceğini ve performans standartlarına göre personellerin veriminin nasıl ölçülebileceğini anlatacağım.

Bunun için tanımlanması gereken kriter personel performans standartlarıdır. Personel performans standartları tanımlanarak öncelikle bir işin gerçekleşmesi gereken optimum sürenin ne kadar olduğu belirlenir.

Bu tanımlamalar sonrasında gerçekleşen işin ne kadar sürede tamamlandığı ve gerçekte ne kadar sürede tamamlanmış olması gerektiği karşılaştırılır.

Bu karşılaştırmaların  bir çok yöntemi bulunmakta olduğu gibi standartta nasıl karşılaştırılabileceğine de bakacağız. Sonrasında Dynamics 365 standardı ile gelen iş gücü takibi raporlarına ve benim çalışmış olduğum Power BI raporu örnekleri üzerinde konuşacağız.

Öncelikle performans standartları için Ax üzerindeki tanımlamalara bakalım. Tanımlamaların yapılacağı form, Ambar Yönetimi > Kurulum altındaki iş gücü standartları formudur.

Senaryomuza göre iki farklı sipariş toplama performansımız olsun. Biri elektronik ürünlerin toplanması diğerini de kişisel bakım ürünlerinin toplanması şeklinde belirtelim. Bunların saatlik olarak toplama standartları farklı olsun.

Elektronik ürün için sırasıyla aşağıdaki tanımlamalar yapılır ve saatte 1000 adet toplayabilecek şekilde bir parametre girilir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra 10 numaralı buton ile bu standardın yalnızca elektronik ürünlerde çalışacağı belirtilmelidir. Bunun için madde seç butonuna tıklanır, ürünün elektronik olduğuna dair kullanılan alan seçilerek elektronik tanımlaması yapılır.

Bu uygulamayı yaptığım şirkette “P0” ile başlayan ürünleri elektronik ürün olarak takip ettiğimden dolayı sorgu ekranını yukarıdaki gibi tanımladım.

Benzer mantığı kişisel bakım ürünleri için de uygulayalım.

Yine madde seç diyerek kişisel bakım ürünlerimize karşılık gelen sorguyu tanımlayalım.

Burada da “P100” ile başlayan madde kodları benim sistemimde kişisel bakım ürünlerine denk geliyordu. Bu nedenle tanımlamayı bu şekilde yapabiliriz.

Yukarıda işaretlemiş olduğumuz “madde seç” butonu yerine yerleşim seç butonu ile de ilerleyip standartları ürün özelinde yapmak yerine deponun belirli bölgelerine özel standartlar da belirleyebiliriz. Mezanin raf sisteminde toplama performansı ile back to back raf sistemindeki toplama performansının kriterini yerleşim seç butonu ile ayırabileceğimiz gibi paletli lokasyonlar için ayrı bir performans kriteri, paletsiz takip edilen lokasyonlar için ayrı performans kriteri verebiliriz. Aşağıda paletsiz takip edilen lokasyon için sorgunun nasıl tanımlandığını görebilirsiniz.

Yerleşim seç butonuna tıklanır.

Birleştirme sekmesine gidilerek konum profili tablosu dahil edilmelidir.

Bunun için birleştir sekmesi açılır ve n:1 üzerinden konum profili tablosu sorguya dahil edilir.

Aralık sekmesinden konum profili için ilgili tanımlama yapılır.

Yerleşim seç butonu aynı zamanda farklı iki depoda farklı performans kriteri takip etmek amacıyla da kullanılabilir.

Yukarıda tanımlanan performans kriterleri malzeme çekme işi için tanımlanmış olan kriterlerdir. Aynı zamanda ürünler raflardan toplandıktan sonra bu ürünlerin paketlemeye götürülme süresi için yolda geçen bir süre hesaplanabilir. Bu süre de yerine koyma süresidir. Bunun için de aşağıdaki gibi örnek bir tanımlama yapalım.

Burada da iş gücü ölçüm türünü hareket olarak belirterek şunu tanımlamış olduk: Bir personel 1 saatte 100 farklı raf dolaşabilir. Bu tanımlamaya malzeme çekme işinin içerisine ortalama bir değer olarak dahil edebiliriz. Veya ayrıca “yerine koy” tipinde bir iş tanımlayabiliriz. Bu örnek için ayrıca yerine koyma işi tanımladık. Ve herhangi bir ürün veya depo yerleşimine özel sorgu vermeyerek bu tanımlamanın tüm şirket genelinde bütün ürünler için çalışmasını sağladık.

Sonrasında performans takibi yapılacak olan ambar için ambarlar formu üzerinde iş gücü standartlarına izin ver parametresi işaretlenmelidir.

Şimdi yapılan tanımlamalara istinaden bir sipariş oluşturup depoya iş emirlerini düşürelim ve tahmini zamanları nasıl ayarladığına bakalım.

 

Yukarıda da belirtildiği gibi elektronik ürün için yaptığımız tanımlamaya istinaden 50 adetlik toplama için 180 sn süre hesaplanmış. Kişisel bakım ürünü için yapılacak toplamada 360 sn süre hesaplanmış. En son bu ürünlerin paketleme lokasyonuna taşınması için ise harcanacak zaman 36 sn olarak hesaplanmış.

El terminali üzerinden bu işin toplamasını yaparak gerçek zaman alanının değişimini takip edelim.

El terminali üzerinden yapılan toplama sonrasında satır bazındaki gerçekleşen toplama süresi ve tahmini toplama süresi yukarıdaki şekilde olduğu gibidir.

Ambar Yönetimi > Sorgulamalar ve Raporlar altındaki Kullanıcıya göre iş gücü raporuna bakacak olursak toplanan bu iş için aşağıdaki gibi bir rapor verecektir.

Yine aynı yol üzerinde bulunan iş hareket türüne göre iş gücü raporunda aşağıdaki gibi bir rapor alınır.

Aşağıda performans ölçümü için bir müşterimize hazırlamış olduğum Power BI rapor örneklerini görebilirsiniz.

Power BI üzerinde hazırlamış olduğum örnek raporlar aşağıdaki gibidir.

Not: Gizlilik nedeniyle veriler excel üzerinde manipüle edilerek aktarılmıştır. bu nedenle gerçeği yansıtmamaktadır.

Not: Ax standardında sipariş paketleme ve mal kabul işlemleri için herhangi bir performans takibi yapılamasa bile bunu yaptığımız küçük el terminali geliştirmeleri ile takip edebiliyor duruma geldik.

Join the Discussion