Skip links

İmza Limiti Üzerine Kurulan İş Akışları


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 117

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 118

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 117

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 118
İmza Limiti Üzerine Kurulan İş Akışları

Bu gönderide sizlere; “İş” temelli bir imza limiti kullanılarak, tek onaylayan ya da birden fazla onaylayanın olduğu senaryolar üzerinden seyahat talebi iş akışlarının nasıl ilerlediği ile ilgili bir örnek gösterilecektir. Örnekte; özellikle yabancı para birimi kullanılmıştır (Şirket para birimi “TRY”dir).

Organizasyon yönetimi –> Kurulum –> İmza limitleri –> İmza limiti parametreleri

Organizasyon yönetimi –> Kurulum –> İmza limitleri –> İmza limiti politikaları

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, “SATINALMA UZMANI” işinin imza limiti 100 TRY ve “SATINALMA GMY” işinin imza limiti ise 1000 TRY olarak ayarlanmıştır.

İş akışı onay adımı ayarlanırken, atama tipi “Hiyerarşi”; hiyerarşi seçimleri sekmesinde hiyerarşi tipi “Yönetim hiyerarşisi”, başlangıç değeri “İş akışı oluşturucu” seçilip koşul olarak da toplam seyahat talebi tutarı bir üst imza limitine kadar gitsin olarak belirtilsin; hiyerarşi seçenekleri sekmesinde ise “Koşulu sağlayan tüm onaylayanlara ata” kutucuğu seçilmiş olsun. Örneğin; 99 USD değerinde bir seyahat talep satırı girilsin ve onaya gönderilsin. 1 USD = 7 TRY paritesi girilmiş olduğu varsayılırsa, toplam seyahat talep tutarı 693 TRY olacaktır. Bu iş akışı onayı kurulumunda sistem hiyerarşik kurguda ilk olarak “SATINALMA UZMANI” işine sahip kişiyi bulup bu çalışana onaya gönderecektir ve ardından da yine hiyerarşik kurguda “SATINALMA GMY” işine sahip diğer çalışana onaya gönderip işlemi bitirecektir ve onay adımları tamamlanacaktır.

Bir diğer kurulumda ise diğer onay kurulumları aynı olup sadece hiyerarşi seçenekleri sekmesinde koşul olarak “Aşağıdaki koşulu sağlayan kullanıcıları hariç tut” seçeneği seçildiğini varsayalım. Bu durumda da seyahat talebi tutarından küçük imza limiti belirtimi yapılmış olan işe sahip onaylayıcılara gitmeyecektir sadece seyahat talebi toplamının bir üst imza limitindeki onaylayıcısına gidecektir. Yukarıdaki örneği bu kurguyla tasarlarsak onay, sadece hiyerarşik kurguda “SATINALMA GMY” işine sahip çalışana gidecektir ve bu çalışanın onay vermesi sonucunda iş akışı sonlanacak ve seyahat talebi onaylanacaktır.

 

Join the Discussion