Skip links

Formdaki bir alanın değerini başka forma aktarmak

Formdaki bir alanın değerini başka forma aktarmak

Merhaba
Formdan başka bir form açtırıyorsunuz açılan forma diğer formdaki herhangi bir alanın değerini göndermek isterseniz parm kullanabilirsiniz.
Örneğin,

void clicked()
{

Args            args = new Args();
FormRun         myForm;
;
args.name(formstr(myTestForm)); //formun adı myTestForm olsun
    args.caller(this);
myForm= classFactory.formRunClass(args);
   args().parm() = PurchId.ValueStr();  // Bu sayede PurchId stringinin değerini göndermiş oluyoruz.
myForm.init();
myForm.run();
   }
 Açılan formun initinde şu kodla gönderilen değeri alıp range olarak ekleyebilirsiniz.
 PurchId =  element.args().parm();
this.query().dataSourceTable(tablenum(purchLine)).addRange(fieldnum(Purchline, PurchId)).value(PurchId);
Kolay gelsin.

Join the Discussion