Skip links

Code Review

Kod Gözden Geçirme (Code Review)

DMR, özellikle Microsoft Dynamics 365 (AX/Axapta) konusunda uzun yılların verdiği birikimin yanında kod geliştirmeye metodolojik olarak yaklaşır. Tüm kaynaklarını, en iyi uygulamalar konusunda bilgilendirerek, DMR’nin kendine özgü AX Akademi müfredatı ile eğitir.

Kod Gözden Geçirme, yazılmış olan kod parçacıklarının farklı, eğitimli ve tecrübeli gözler tarafından metodolojik olarak incelenmesi ve buna bağlı olarak kodun daha kaliteli hale gelmesi için yapılan bir etkinlik olarak anlatılabilir.

Herkes yazdığı kodun en iyisi olduğunu düşünür. Fakat genellikle atlanan nokta herkesin kendi penceresinden bakarak hareket ettiğidir. Farklı gözlerden gelebilecek incelemeler kod geliştirme esnasında çeşitli sebeplerle gözden kaçan bazı iyileştirmelerin yapılabilmesine olanak sağlar.

Çalışma neticesinde, sadeleşme, hatasızlaşma, stabil hale gelme ve performans iyileşmesi hedeflenir.

DMR olarak bir çok müşterimizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma oldukça verimli sonuçlar vermekte ve kod yazımından kaynaklı bir çok verim kaybının bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

 

Kod gözden geçirmenin bazı avantajları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 • Kod kalitesini arttırır,
 • Hata (bug) tespitini kolaylaştırır,
 • Metodolojik ve periyodik olarak kod gözden geçirme yapılacağı herkes tarafından bilindiğinde yazılım geliştiricilerin daha özenli olmalarını sağlar,
 • Yazılım standartlarına bağlı kalmaya yönlendirir,
 • Sistem stabilitesine katkı sağlar,
 • Performans iyileştirmelerinin önemli bir bileşenidir.

 

Performans İyileştirme

Kurumsal iş uygulamaları, bilimsel araştırma amaçlı olanlar hariç, dünya üzerindeki işletmelerin kullandığı en kompleks yazılımlardandır. Bu sebeple, cep telefonunuza yüklediğiniz sıradan bir uygulama için bile önemli olan performans, kritik iş uygulamaları için hayati derecede öneme haizdir.

Öte yandan performans, kendisini etkileyen tüm parametreler ve bileşenlerin bir bütünüdür. Sistem, ancak bu bileşenlerden her biri iyi ve performanslı çalıştığında beklenen performansla çalışır. Bunun için, sistemin bir bütün olarak incelenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

Performans iyileştirmenin adımlarını aşağıdaki gibi maddelendirebiliriz.

 1. Ağ (Network) kontrolleri
 2. Sistem sunucu kontrolleri
 3. Kurulum ve temel ayarlar
 4. Veritabanı kurulum ve ayarları
 5. Veritabanı bakımı
 6. Sunucu ve servis bakımı
 7. Güvenlik ayarları
 8. Kod iyileştirmeleri
 9. Süreç iyileştirmeleri

 

DMR, özellikle büyük ölçekli müşterilerinde sistem performansına bu bakış açısı ile yaklaşmakta ve uzun yıllardır performans iyileştirme konusunda da hizmet vermektedir.

 

Detaylı bilgi için;

E-Posta:  iletisim@dmrbt.com

Telefon: 216 470 79 49