Skip links

Axapta’da XML Okuma ve Yazma


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 117

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 118

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 117

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 118
Axapta’da XML Okuma ve Yazma

XML okuma ve yazma için alttaki örnekler kullanılabilir.
önce yazma kodu çalıştırılırsa okumak için gerekli xml ilgili klasörde oluşacaktır.

static void XMLWrite(Args _args)
{
FileIoPermission permission;
XMLDocument  doc  = XMLDocument::newBlank();
XMLNode      rootNode;
XMLNode      customerNode, subNode;
XMLElement   xmlElement;
XMLText      xmlText;
CustTable    custTable;
;
permission= new FileIoPermission(‘d:\\xmlTest’,’w’);
permission.assert();
doc  = XMLDocument::newBlank();
rootNode    = doc.documentElement();
xmlElement  = doc.createElement(‘Müşteriler’);
rootNode    = doc.appendChild(xmlElement);
while select custTable
{
xmlElement  = doc.createElement(‘Müşteri’);
customerNode = rootNode.appendChild(xmlElement);
xmlElement  = doc.createElement(‘HesapNo’);
subNode = customerNode.appendChild(xmlElement);
xmlText     = doc.createTextNode(custTable.AccountNum);
subNode.appendChild(xmlText);
xmlElement  = doc.createElement(‘Adi’);
subNode    = customerNode.appendChild(xmlElement);
xmlText     = doc.createTextNode(custTable.Name);
subNode.appendChild(xmlText);
xmlElement = doc.createElement(‘Risk’);
subNode   = customerNode.appendChild(xmlElement);
xmlText    = doc.createTextNode(strFmt(‘%1’, custTable.RiskAmount));
subNode.appendChild(xmlText);
}
doc.save(‘d:\\xmlTest.xml’);
info(‘bitti’);
}

static void readXML(Args _args)
{
FileIOPermission    permission;
FileName            fileName = ‘d:\\xmlTest.xml’;
XMLDocument         doc;
XMLNode             rootNode, customerNode, nameNode;
XMLNode             accountNumNode, riskNode;
XMLNodeList         patientList;
XMLParseError       xmlError;
int i;
;
permission = new FileIOPermission(fileName, ‘r’);
permission.assert();
doc = new XmlDocument();
doc.load(fileName);
xmlError = doc.parseError();
if(xmlError && xmlError.toString() != ”)
throw error(strFmt(‘%1 %2 Hatası var’,xmlError.errorCode(), xmlError.toString()));
rootNode = doc.documentElement();
patientList = doc.selectNodes(‘//Müşteri’);
for(i = 0; i < patientList.length(); i++)
{
customerNode    = patientList.item(i);
accountNumNode  = customerNode.selectSingleNode(‘HesapNo’);
nameNode        = customerNode.selectSingleNode(‘Adi’);
riskNode        = customerNode.selectSingleNode(‘Risk’);
info(strFmt(‘%1    %2  %3’,
nameNode.text(),
accountNumNode.text(),
riskNode.text()));
}
}

Join the Discussion