Skip links

Axapta’da değişkenler


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 117

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 118

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 117

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/dmrbt.com/httpdocs/wp-content/themes/boo/rella/extensions/aq_resizer/aq_resizer.php on line 118
Axapta’da değişkenler

Değişkenler kod bloğu işletilene kadar veryi tutarlar:

  • Tüm değişkenler bir kapsama sahiptirler. Bu değişkenin erişilebildiği alanı ifade eder.
  • Değişkenler genel bir erişim sahasına sahip olabilirler. Bunun için değişkenin classDeclerationda tanımlanması gerekir. Yada yerel bir erişim sahasına sahip olabilirler buda değişkenin method içinde tanımlanması anlamına gelir.

Değişken tanımlarken tipinin tutmak istedeğiniz veri tipiyle uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Yine değişkenlere sistemde daha önce kullanılmış komut ve anahtar kelimeler dışında isimler verilebilir. Bu reserve edilen kelimelerin listesini Geliştirmeci Yardımının altında Anahtar Kelimeler başlığı altında bulabilirsiniz.

Önerilen Uygulama: Değişkenlere isim verilirken okuduğunuzda size bir anlam ifade edicek şekilde olmasına dikkat edin!

Değişken Tanımlamak

Bütün değişkenler kullanılmadan önce tanımlanmalıdır. Bir değişken tanımlandığında belleğin bir kısmı reserve edilir. Basit bir değişken ya da nesne değişkeni tanımlası söz dizimi aynıdır.

Değişken tanımlamayı X++ kodu ile karıştıramazsınız, tanımlama kod yazılmadan önce yapılmalı.
Değişken tanımlanırken uyulması gereken üç kural vardır:

  • Kod içinde herhangi bir şeyden önce değişkenler tanımlanmalı.
  • Tanımla ifadelerinin sonunda noktalı virgül konmalıdır.
  • Tanımlardan sonra koddan hemen önce bu blokları birbirinden ayrımak için noktalı virgül kullanılmalıdır.
NOT: Eğer derleyici noktalı virgülü bulamaz ise değişkenlerin tanımlandığı blok ile X++ kod bloğunun başladığı yerin ayrıdına varamayabilir. Eğer bir değişken tanımlamadıysanız ve kuşak imlecinden sonraki ilk satırınız noktalı virgül ile başlamıyor ise derleyici hata verecektir. Önerilen uygulama herzaman X++ kodu ilk satırından hemen önce noktalı virgül kullanmanızdır.

Bazen bir değişken tanımlandığında varsayılan değerinden farklı bir değerde olmasını isteyebilirsiniz. X++ değişkenlerin tanımlama ifadelerinde başlatılmasını destekliyor.
int a = 10; // a is assigned the value 10

Basit Veri Tipleri

Veri Tipi Açıklama Örnek Tanımlama Anahtar Kelimesi
String String bir karakter dizisidir. X++ stringin birçok türünü destekler: Sola hizalı, sağa hizalı , sabit uzunlukta, sabit olmayan uzunlukta.Maximum uzunluk 999 karakterdir. Account str
Integer Bilindiği üzere doğal sayıdır ve geçek sayıların noktalaması yoktur. 1090 int
Real Tam sayıdan  sonra küsürat ifade edilebilir. 3,14(US: 3.14) real
Veri Tipi Açıklama Örnek Tanımlama Anahtar Kelimesi
Date Gün, ay, yıl içerir. 24\11\59 date
Enum Enum değerleri bize dahili integerlar gibi sunar. İlk elemanın değeri 0 dır ve bir sonraki 1,2 gib devam eder. İfadelerde enum değeri için karşılık geldiği integer değerini kullanbilirsiniz. NoYes Tanımlayabilmek için önce Base enumun tanımlanmış olması gerekir.
Boolean Boolean sadece True – False değerlerini içerir can only contain the values false and true. Enum değerleri False ve True X++ ta ön tanımlıdır ve derleyici bunları tanır. TRUE boolean
Time Saatleri, dakikaları, saniyeleri içerir. 15:23:08 timeOfDay
utcDateTime Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye içerir. 9/28/2008 07:11:02 am utcDateTime
Guid Global Unique Identifier, Herhangi bir bağlamda tekil olan referans numarasıdır. {3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301} guid
Int64 64 bitlik integer içerir. 5637144579 Int64

Birleşik Veri Tipleri

Veri Tipi Açıklama
Array Array aynı tipteki ve aynı isimdeki unsurların listesidir.
Container Container basit veri tipleri ve birleşik veri tiplerini içeren dinamik unsurların listesidir.
Classes Class değikenler ve methodlar tanımlayabildiğimiz veri tipidir.
Tables Bütün tablolar veri tabanında tanımlanır ve sınıf tanımları gibi kullanılabilirler.

Basit Değişken Tanımlamak

Söz dizimi aşağıdaki gibidir:
dataType     variableIdentifier;

Örnekler:

int     integerVariable;
real   realVariable;
str     unboundStringVariable;
str 30  boundStringVariable;  // contains a maximum of 30 characters
date    dateVariable;
boolean booleanVariable;

Değişken Atamaları

int    counter, toCount;
int    fromCount = 1;
Aynı tipte birde fazla değişkeni farklı isimler vermek şartıyla tanımlayabilirsiniz.

Join the Discussion