Skip links

Ax ile belli bir klasordeki dosya ve klasorleri bulan metod

Ax ile belli bir klasordeki dosya ve klasorleri bulan metod

Merhaba
Ax ile belli bir konumdaki klasor ve dosyaları taramam gerekti. Bunun için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Ben Muammer arkadaşımın yardığıyla aşşağıdaki metodu yazdım. İşinize yarayabilir.
[code lang=”js”]
static void DosyaTarama(Args _args)
{
FilePath    filePath;
InteropPermission permission;
int  i,j,maxx,  maxlenght;
System.String[] strFileList;
System.String[] strDrList;
System.String   strDrLis;
;
filePath = strfmt(“C:\\fd”); // herhangi bir yol olabilir
//ama  yetkilerine dikkat etmek lazım
permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
permission.assert();
strDrList = System.IO.Directory::GetDirectories(filePath);
maxlenght =  strDrList.get_Length();
for(i = 0 ; i < maxlenght; i++  )
{
info(strDrList.GetValue(i));
strDrLis       = strDrList.GetValue(i);
strFileList  = System.IO.Directory::GetFiles(strDrLis);
maxx           =  strFileList.get_Length();
for(j = 0 ; j < maxx; j++  )
{
info(strFileList.GetValue(j));
}
}
}
[/code]
Selamlar.

Join the Discussion