Logo
Logo
İk Politikası
KARİYER

DMR Danışmanlık, en önemli sermayenin insan olduğunun fikriyle hareket etmektedir. Stratejik planları doğrultusunda, orta ve uzun vadeli hedeflerini göz önüne alarak insan kaynakları planlamasını yapmaktadır.

DMR, hizmet kalitesinin ancak nitelikli çalışanların bireysel ve takım olarak performansına bağlı olduğu bilincindedir. Bu anlamda, çalışanlarının hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmaktadır. DMR, eşit ve şeffaf bir yönetim politikası ile mutlu bir çalışma ortamının yaratılacağına ve çalışanların da kendini gerçekleştirme fırsatını bulacağına inanmaktadır. Performansa dayalı adil ücret yönetimi ile kişiye en uygun kariyer planlamasını yapmaktadır.

Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ile DMR; vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak ve organizasyon yapısını en etkin şekilde değerlendirmek ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

DMR Danışmanlık, çalışanlarından çalışma disiplini, ekip ruhu, iletişim bilinci, sonuç odaklılık, sürekli yenilik, değişim ve gelişime açık olmalarını beklemektedir.


Web Tasarım Naya Bilişim