Logo
Logo
Proje Yönetimi
HİZMETLER

Proje yönetimi bir bilim dalıdır. Proje; kapsamı ve hedefi önceden tanımlanmış, belirli bir zaman diliminde, bir defaya mahsus gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Projenin performansını ve organizasyonel etkisini artırmak için prensipler, kavramlar, araçlar ve teknikler uygulanmaktadır. Proje yönetimi, projelerin başarılı olma olasılığını geliştirerek değer katmaktadır.

DMR Danışmanlık, proje yönetimi konusunda kullanılan birçok metodolojiye hakim olan ekibi ile işletmelerin bir projeyi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesine destek olmaktadır. DMR; uygun yönetici, çalışan ve metodoloji seçimi ile kapsam, zaman, kaynak ve maliyet olarak tüm araçların etkin planlanması ve kullanımına destek vermekte ve projelerin kısa sürede, düşük maliyet ile başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

DMR Danışmanlık; Microsoft Dynamics ürün ailesine ait iş çözümlerinin uyarlanması projelerinde Microsoft’un bir proje yönetim metodolojisi olan “sure step” uygulamasını kullanmaktadır.

Sure step, tüm dünyada en çok kabul gören proje yönetim standardı olup merkezi ABD’de yer alan Project Management Institute tarafından geliştirilen PMI standardının, kurumsal iş çözümleri için özelleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.

DMR Danışmanlık, gerek sure step gerekse PMP sertifikalarına sahip proje yöneticileri ile fikir aşamasından tamamlanmasına kadar her aşamada proje sürecini yöneterek projelerin başarıyla tamamlanmasını sağlamaktadır. 


Web Tasarım Naya Bilişim