Logo
Logo
İş Analizi
HİZMETLER

İş analizi; bir örgütün amaçlarına ulaşması adına onun yapısını, iş kurallarını ve iş süreçlerini çözümlemek, sorunlar ve fırsatlar için çözümler üretmek, çözümleri oluştururken de çeşitli işlevlerden paydaşlar ile çalışıp, onların arasında köprü olarak gerçekleştirilen görevler ve bunlarla ilgili teknikler bütünüdür. Risk faktörleri belirlenir, dengelenir ve ortaya çıkabilecek değişikliklerin karar mekanizmasındaki etkileri ölçülür.

Kurumsal iş uygulamaları söz konusu olduğunda iş süreçlerinin ve ihtiyaçların analizi, ortaya koyulacak çözümün uygun ve etkin olması bakımından oldukça kritiktir.  Müşterilerin işle ilgili sorunlarına uygun çözümleri belirlemek için ihtiyaçlarını belirlemek çok önemlidir.

DMR Danışmanlık, uzman ekibi ile uluslararası standartlarda iş analizi ve süreç yönetimi hizmetleri sunmaktadır. DMR Danışmanlık’ın iş analisti, iş sorunu ve ihtiyaçları olan iş adamları ve çözüm üretmeyi bilen teknoloji uzmanları arasında köprü olarak sorun çözücüleri olarak hareket eder. DMR iş analistinin temel sorumluluğu detay ve belge ihtiyaçlarını teknik geliştirmelere uygun bir formatta toparlamaktır. Projenin başarılı geliştirilebilmesi için kullanıcılardan alınması gereken bilgiyi verimli bir şekilde, değişik soru ve tekniklerle elde ederler.

DMR Danışmanlık, analiz çalışmasının ardından; analizi yapılan süreçlere göre uygulama uyarlar/geliştirir ve analizi yapılan süreçlerin yeniden yapılandırılması için bir çalışma başlatır. Uygulamanın uyarlanması/geliştirilmesi seçeneği daha çok süreçlerin önceden tanımlı olduğu, etkinliğinin ölçüldüğü ve küçük değişiklikler hariç aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin düşünüldüğü durumlarda kullanılır.

Süreç iyileştirme olarak adlandırılan aşamada DMR, analiz edilen süreçleri çeşitli yöntemlerle iyileştirir, etkinliğini artırır ve dokümante eder.










Web Tasarım Naya Bilişim