Logo
Logo
Metodoloji
KURUMSAL

ANALİZ

DMR iş analisti, kurum temsilcileri ile toplantı yaparak yönetimsel analiz ile müşteri istek, beklenti ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra kurum sisteminin teknolojik analizi ile sorunları ortaya koyar. DMR’nin konusunda uzman danışman ekibi, yaptığı bu ön çalışma sırasında elde ettiği verileri farklı boyutlarıyla değerlendirip detaylandırdıktan sonra en yüksek verim alınacak sistem planını çıkartır.

PLANLAMA

İş tanımının yapılması, gerekli iş gücünün belirlenmesi, iş gücünün temini ve görevlendirme süreçlerini kapsar. Hedef alınan stratejiler doğrultusunda aksiyonlar, bütçe, zaman ve insan kaynağı gereksinimleri belirlenir. Çıkarılmış sistem planı üzerinden zaman, maliyet ve teknik süreçlerin etkin yönetimi yaklaşımıyla fizibilite çalışması yapılır. Sürecin sonunda proje ortaya çıkarılmış olur.

PROJE UYGULAMA

İhtiyaçları ve performans standartlarını eksiksiz karşılamak üzere ölçeklenebilirlik, kesintisizlik, kolay kullanım ve kalite anlayışı içerisinde geliştirilen projenin, yapılan görevlendirmeler doğrultusunda uygulama işlemi başlar. Proje yöneticisinin koordinatörlüğü ve kontrolünde, sistematik olarak, belirlenmiş olan işlemler gerçekleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Performansın objektif kriterlerle ifade edilmesinin gereğine inanan DMR Danışmanlık, değişen şartlara, parametrelere göre projenin aksayan yönlerini iyileştirir, risk faktörlerini ortadan kaldırır ve uygulamayı mükemmelleştirilir.

DESTEK

DMR Danışmanlık, mevzuat değişikliklerinin aktarılması ve yeni versiyonların kurulumu gibi hizmetlerin tümünü destek anlaşmaları çerçevesinde düzenli olarak sunar.


Web Tasarım Naya Bilişim